image-1 image-1 image-1 image-1
image-1 image-1 image-1 image-1
image-1 image-1 image-1 image-1
image-1 image-1 image-1 image-1
image-1 image-1 image-1 image-1

image-1 image-1 image-1 image-1
image-1

4つ目の卵も羽化(2014.06.16.)して、4羽の雛が揃いました。
image-1 image-1 image-1 image-1
image-1 image-1 image-1 image-1

せっかく4羽の雛が揃ったのですが、今は3羽になってしまいました。
image-1 image-1 image-1 image-1
image-1

3羽になった雛達。今日も健やかでした。
image-1 image-1 image-1 image-1

Photo By Hitomi Sugiura.